Gruppchef Inom Data Science

Säkerhetspolisen | Stockholm

Date listed

2 months ago

Employment Type

Full time

Keywords: chef scala ml python stark

Vill du arbeta inom ett ansvarsområde med arbetsuppgifter som få andra arbetsgivare kan erbjuda? Har du en passion för data science och AI och vill vara med och göra skillnad på riktigt? Vill du vara med i utvecklandet av en ny data science-plattform där data lagras och analyseras med de senaste teknikerna för datahantering och AI? Vi söker nu gruppchef inom data science-området.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2022-01-11

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen

Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Det här är ditt uppdrag

Som gruppchef har du arbetsgivaransvar för gruppens medarbetare och en viktig roll för att driva data science-arbetet inom myndigheten framåt. Då hela enheten är under expansion kommer du under nuvarande och kommande år att arbeta mycket med att skala upp gruppen med fler medarbetare samt vara med tidigt för att bygga upp och utveckla verksamheten i din grupp. Du har ansvar för att det finns fungerande team som levererar det som förväntas, att medarbetarna trivs och upprätthåller den kompetens som är nödvändig samt att rätt arbetsmetoder finns och fungerar.

Du är nödvändigtvis inte den främste specialisten inom allt som gruppen arbetar med, men har ett starkt intresse för data science och utveckling. Närheten till verksamheten och samspelet med medarbetarna gör dock att du har en bred förståelse kring innehållet i arbetet och att du i din roll som gruppchef ger den vägledning som medarbetarna behöver i olika situationer.

Som gruppchef ger du dina medarbetare rätt förutsättningar så att leveransen lever upp till de interna och externa behoven. Du säkerställer också att det bedrivs kontinuerlig verksamhetsutveckling inom gruppens ansvarsområde.

Tillsammans med dina medarbetare, skapar och underhåller du goda kontakter och har ett nära samarbete med de delar av myndigheten som gruppen arbetar direkt eller indirekt med. Ni planerar, genomför och följer upp utvecklingen och användningen av data science-system inom myndigheten.

Vi har flera olika roller inom data science så som Data & ML engineers, backend och frontend engineers, data scientists och operativa dataanalytiker. Vi utvecklar ett nära samarbete och kunskapsutbyte mellan dessa roller, där du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för detta.

Då variation och nya frågeställningar är vardag, krävs det att arbetssätt, metoder och verktyg ständigt utvecklas. I samarbete med andra experter inom data science och AI tar du fram metoder och processer som kan automatisera och effektivisera datahanteringen på ett intelligent sätt i vår verksamhet.

Du ingår i enhetens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till ett kontinuerligt förändringsarbete, både i gruppen, på enheten och på avdelningen. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm men resor inom och utanför Sverige förekommer.

De här kvalifikationerna söker vi hos dig

Du har följande kompetens:

 • Akademisk examen inom datavetenskap, som ingenjör eller systemvetare, eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av ledarskap
 • Erfarenhet av verksamhetsutveckling och metodutveckling
 • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med datadrivna metoder
 • Vana att arbeta i grupp med agila arbetsmetoder
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med några eller flera av medanstående delar är det meriterande:

 • Flera års erfarenhet av ledarskap med personalansvar på direkt nivå
 • Erfarenhet av rekrytering inom data science-området
 • Chefs- och ledarskapsutbildning
 • Erfarenhet av operativt arbete inom underrättelseverksamhet eller säkerhetstjänst
 • Erfarenhet av att använda modern infrastruktur för stora datamängder, både för strukturerad och ostrukturerad data som text, bild och ljud
 • Erfarenhet av framtagning och driftsättning av AI-modeller med djupinlärningstekniker
 • Erfarenhet av backend- eller frontend-utveckling i programmeringsspråk som Python, Java eller Scala
 • Kunskap om analys av data för specifika tillämpningar som finansiell data, telekom-data, IT-forensisk data eller liknande

Det här är kollegan vi söker

Du har ett genuint intresse för ledarskap och en vilja att ständigt utveckla det. Du är självgående, flexibel och tar de initiativ som behövs för att driva arbetet till goda resultat, även när uppdraget förändras på vägen.

Du har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, delaktighet och engagemang. Du ser möjligheter i förändring och genom dina goda ledaregenskaper får du andra att växa och utvecklas. Du har förmågan att se den egna verksamheten i ett större sammanhang och kan sätta helheten främst.

Du är en person med hög integritet, gott omdöme och kan både ge och ta konstruktiv feedback. Du anser att tilliten till, och i din grupp, är viktig för att lyfta fram medarbetarnas och gruppens potential så att ni tillsammans kan utveckla och driva arbetet framåt. Du strävar efter att ständigt förbättra metoderna och verksamheten, både i och utanför den egna gruppen.

Du är lyhörd, har god kommunikativ förmåga och har ett naturligt sätt att skapa och upprätthålla goda och förtroendefulla relationer inom och utanför myndigheten. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter och är bekväm med att hålla interna presentationer.

Du är en noggrann och omdömesgill person med ett gott säkerhetsmedvetande som är trygg i din egen person.


Så hjälper vi varandra att utvecklas

Som medarbetare förväntas du ta egna initiativ för att utvecklas inom ditt område. Du har nära kontakt med din chef för att diskutera din och vår gemensamma utveckling. Vilka behov har vi och i vilken riktning vill du utvecklas?

Vi uppmuntrar till en stark och kontinuerlig personlig utveckling för att följa med och utveckla de senaste teknikerna. Kombinationen lagarbete och egen drivkraft ger dig en stabil bas för det och för att gå vidare när du är mogen för det.

Vi strävar efter balans mellan arbetet och livet utanför. Vi premierar hälsa och erbjuder träning på jobbet. Det ger dig möjlighet till energi och tid att utvecklas.


Anställningsvillkor och krav

Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.


Så tar du kontakt med oss

Du är välkommen att kontakta rekryterande chef via mail på, [email protected]. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Så ansöker du

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning. Ansökan sker via vår hemsida http://www.sakerhetspolisen.se

Ansökan ska ha kommit in senast 2022-01-11.
Rekryteringen kommer ske löpande.
Findwork Copyright © 2021

Newsletter


Let's simplify your job search. Receive your tailored set of opportunities today.

Subscribe to our Jobs