Data & Machine Learning Engineer

Säkerhetspolisen | Stockholm

Date listed

4 months ago

Employment Type

Full time

Keywords: stark python scala chef

Vi ser ett ökat behov av effektiv dataprocessning och intelligent informationshantering inom vår verksamhet. Därför söker vi nu data engineers och machine learning engineers som vill hjälpa till med vår satsning att bygga upp system och nya plattformar som kan stödja behoven och myndighetens verksamhet. Vill du effektivisera och utveckla dataflöden med de senaste teknikerna och hjälpa till att göra Sverige säkrare? Skicka in din ansökan redan idag och få möjlighet att vara med från början.

Ort: Stockholm
Sista ansökningsdag: 2021-08-16

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen
Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati, våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som det ser ut vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.

Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss, allt från analytiker som jobbar med operativa ärenden till utvecklare och data scientists som forskar och bygger system för intelligent informationshantering. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både tvärvetenskapligt lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och utvecklar Sveriges säkerhet.

Det här är ditt uppdrag
Som data engineer och machine learning engineer ger ditt arbete Säkerhetspolisen möjlighet att tidigt och mer träffsäkert agera på bland annat underrättelseinformation från olika källor. Du har en nyckelroll i utvecklandet av en ny plattform för data science, där data från olika källor lagras och analyseras med de senaste teknikerna för datahantering och AI.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram system för att tillgängliggöra data för användare på hela myndigheten, men också till dataanalytiker på den egna enheten. I din roll utvecklar du flöden för att extrahera och transformera information från stora datamängder till en datasjöliknande miljö.

I din roll har du ett nära samarbete med våra dataanalytiker i det operativa arbetet. Eftersom variation och nya frågeställningar är vardag krävs det att arbetssätt, metoder och verktyg ständigt utvecklas. I samarbete med andra experter inom data science och AI tar du fram metoder och processer som kan automatisera och effektivisera datahanteringen i vår verksamhet.

I arbetet kan det förekomma både inrikes- och utrikesresor.


De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Du har följande kompetens:

 • Akademisk examen inom datavetenskap eller annan utbildning/inriktning som vi bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av verktyg som används för hantering av stora datamängder
 • Dokumenterad erfarenhet av systemutveckling med Python
 • Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och i skrift

Det är meriterande om du har erfarenhet inom något av följande områden:

 • Av att bygga upp infrastruktur och system för analys av stora datamängder, exempelvis data warehouse och data lake-system
 • Av verktyg för effektiv och intelligent hantering av ostrukturerad data som text, bild eller ljud
 • Av systemutveckling i andra programmeringsspråk som R, Java eller Scala
 • Av att arbeta med DevOps och tekniker för automatiserad testning och övervakning
 • Att arbeta med framtagning av djupa neurala nätverk och bygga system som använder dem
 • Att modellera databaser och bygga system som använder dem
 • Systematiskt arbete med datakvalitet och frågor relaterade till personlig integritet

Även kunskap inom mer specifika tillämpningar som finansiell data, telekom-data eller IT-forensisk data är en fördel. Det är också meriterande om du är van vid att utforska data och självständigt föreslå hur system bör utvecklas och integreras med andra system.


Det här är kollegan vi söker
Du är kreativ med förmåga att hitta lösningar. Du har en positiv attityd och tar initiativ för att lösa komplexa problem. Du kan organisera komplexa och stora datamängder på ett sätt som gör det enklare att förstå och du brinner för att tillgängliggöra information som kan berika verksamheten.

Det är viktigt att du är kommunikativ och att du har en god förmåga att både initiera och att upprätthålla kontakter, både internt och externt. Du är van att samarbeta med andra, men arbetar lika effektivt på egen hand. Du kan framföra och ta emot konstruktiv kritik på ett sätt som gynnar helheten.

Du arbetar med ett stort egenansvar i en verksamhet som växlar mellan att vara planerad och händelsestyrd, där speciella händelser kan inträffa och vi kan behöva din kompetens extra mycket. Då krävs det att du är ansvarstagande, noggrann och flexibel.

Så hjälper vi varandra att utvecklas
Som medarbetare förväntas du ta egna initiativ för att utvecklas inom ditt område. Du har nära kontakt med din chef för att diskutera din och vår gemensamma utveckling. Vilka behov finns och i vilken riktning vill du utvecklas?

Vi uppmuntrar till en stark och kontinuerlig personlig utveckling för att följa med de senaste teknikerna. Kombinationen av lagarbete och din egen drivkraft ger dig en stabil bas för att gå vidare när du är mogen för det.

Vi strävar efter balans mellan arbetet och livet utanför. Vi premierar hälsa och erbjuder träning på jobbet. Det ger dig energi och tid att utvecklas.


Anställningsvillkor och krav
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.


Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 80 74. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.


Så ansöker du
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning. Ansökan sker via vår hemsida http://www.sakerhetspolisen.se

Ansökan ska ha kommit in senast 2021-08-16.
Rekryteringen kommer ske löpande.
Findwork Copyright © 2021

Newsletter


Let's simplify your job search. Receive your tailored set of opportunities today.

Subscribe to our Jobs